Kunnan kehittämisen suunta

Kehittämiskyselystä strategiatyöhön

Kesäkuun alussa toteutettuun kehittämiskyselyyn tuli vastauksia 11 kpl nettilomakkeella ja 9 kpl jätettiin kirjastolla jaossa olleita paperilomakkeita. Määrä on jokseenkin vaatimaton, mitä osaltaan selittää se, että joillakin vastaaminen nettilomakkeelle olisi vaatinut Google- tilille kirjautumista. Olen koonnut vastauksista yhteenvedon, ja nyt on mahdollista kommentoida tuloksia sekä täydentää vastauksia omilla kommenteilla oheisella lomakkeella. 

Kyselyyn on helppo ja nopea vastata, siinä käytetään pääasiassa liukusäädin- vaihtoehtoa.

Tämän kyselyn tuloksilla on iso merkitys siihen, millaisia linjauksia pidemmän tähtäimen suunnitelmiin aletaan tehdä. Kysely toimii myös tukimateriaalina tutkimuksessa, jossa pohditaan digitaalisten kanavien ja työvälineiden merkitystä kehittämistyön välineinä.

Jaa:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp