Kehittämiskyselyjen tuloksia

Alustava tulosraportti

Ohessa alustavat tulokset kyselyistä. Joiltakin osin tietoja täytyy vielä tarkentaa, ja lisätä joitakin osioita. Laitan kuitenkin tämän nyt jo luettavaksi, että teillä on mahdollisuus vielä ennen raportin viimeistelyä kommentoida ja antaa konkreettisia kehittämisen ehdotuksia keskustelujen pohjaksi. Osallistumistilaisuudet ja keskustelut toimenpiteistä ja pidemmän tähtäimen suunnitelmista aloitetaan syksyllä

 

Vielä voit vaikuttaa

Heinäveden kehittämiskyselyjen toteuttaminen liittyy kahteen asiaan:

  1. Väitöskirjatyöhön sisältyvään artikkeliin, jossa käsitellään digivälineiden merkitystä osana kehittämisprojektien toteuttamista. 
  2. Tavoitteena kyselyjen toteuttamisella Heinäveden kunnan näkökulmasta on soveltaa moniäänistä suunnittelua ja kuntalaisten kuulemista jo strategiavalmistelun alkuvaiheesta lähtien. Kyselyjen tulokset luovat pohjaa teemoille, joita on hyvä nostaa keskusteluun syksyn 2024 aikana kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.

Raportin tietoja päivitetään ja tarkistetaan vielä elokuun aikana. Mikäli haluat vielä vaikuttaa raportin lopputulokseen, voit laittaa konkreettisia kehittämisehdotuksia ja keskustelun aihepiirejä raportin sisältöön viitaten perusteluineen sähköpostilla os. virpi.pakarinen@heinavesi.fi.

Jaa: